Rond
de afgelopen kerstdagen viel mij op, dat de paar keer dat ik de TV aan had, het
dit jaar meer dan andere jaren over de liefde ging en dan niet de zinnelijke
liefde, maar liefde voor de ander. Zou dit het gevolg van de crisis zijn, dat
mensen zich meer bewust zijn geworden dat het om meer gaat dan alleen
consumeren ? Als dat zo is ben ik “blij”met die crisis, want ik kon me helemaal
vinden in de boodschappen die in die programma’s werden uitgedragen. O.a. het
programma waarin Huub Oosterhuis teruggreep naar de woorden van Jezus in de
context van het huidige asielzoekers beleid en de manier waarop met deze mensen
wordt omgegaan. Nu mag bekend zijn dat ik niet meer als gelovige te boek sta,
dat wil echter niet zeggen dat ik wijsheden uitgesproken door mensen als Jezus,
Boeddha of Ghandi, niet zou waarderen of erachter kan staan. Wel degelijk, de
uitspraak van Jezus, “ik was dakloos en je hebt me gehuisvest, ik had dorst en
je gaf me te drinken enz. en alles wat je aan de minste hebt gedaan, heb je aan
mij gedaan”, zijn woorden waar ik me thuis bij voel als het om onze medemens
gaat. Jezus mag van mij in dezen de norm zijn, zonder er allerlei theologie bij
te halen. De praktijk hoe wij met vluchtelingen omgaan is er een van opsluiten
in asielzoekers centra en zo snel mogelijk weer uitzetten in plaats van mededogen
en in gastvrijheid hen op te vangen zodat ze weer een menswaardig leven kunnen
leiden. Ook zag ik een gedeelte van een programma waarin Stef Bos een lied zong
samen met Frank Boeijen, wat geïnspireerd was op een tekst uit het bijbelboek
Prediker, ook daarin staan grote wijsheden t.a.v. het omgaan met medemensen.
Men doet maar wat, wordt daarin gezegd, maar het meeste is zinloos en levert
niets op, geluk of ongeluk overkomt je wel of niet, het heeft geen zin om te
proberen de wind tegen te houden, beter is het te genieten van het moment en
samen genieten is dubbele vreugd. Wijsheden die ons wijzen op het samen doen,
een samenleving waarin ieder zijn waarde en kracht heeft, een samenleving
waarin ieder (ook de asielzoeker) met elkaar vervlochten is. Een gevlochten
touw breekt niet gemakkelijk. Als deze tendens die uit al die programma’s naar
voren kwam niet alleen rond de kerstdagen opgepakt wordt, maar ook in heel 2011
wordt doorgevoerd, kunnen mensen alleen maar gelukkiger worden ondanks een
financiële crisis. Want wie goed doet, goed ontmoet, om nog maar eens een
wijsheid aan te halen.

A.L. Duscees