Door
achterstallig tuinonderhoud en het feit dat de coniferen van mijn
tuinafscheiding hun levenseinde naderden, was ik verplicht daar iets aan te
doen. Dus de kinderen opgetrommeld, een kettingzaag gehuurd en aan de slag. Ik
dacht slim te zijn geweest om dit te plannen in een weekend vóór de week dat
via de gemeente groenafval kon worden aangeboden. Toen ik dit wilde melden bij
de gemeente bleek dit toch allemaal iets anders te liggen dan ik in mijn
onschuld had gedacht. Dat ik hiervoor zou moeten betalen wist ik wel, maar
uitgaande van het feit dat ik dacht zo’n 6 m3 kwijt te moeten, schrok ik wel
van het bedrag dat ik hiervoor kwijt zou zijn. Het is namelijk zo dat je per
rit 2 m3 mag aanbieden en dat € 70,– kost, dit zou naar mijn schatting dus neerkomen
op € 240,– Verder is het zo dat je dit direct aan de straat moet aanbieden en
gebundeld dient te zijn. Veel werk dus. Dan maar een andere oplossing gezocht,
nl. het huren van een afvalcontainer. Er was mij al gezegd door iemand dat daar
grote prijsverschillen in zaten, dus vooraf eerst goed informeren was geboden.
Op google de containerbranche opgezocht en via een belrondje en website
bezoekjes gezocht naar de goedkoopste, er bleken inderdaad grote verschillen te
zitten in de huurprijzen, met een verschil van tussen de € 20,– tot wel €
70,– , waarom is mij een raadsel. Nog steeds uitgaande van zo’n 6 m3 afval
bestelde ik een container van die grootte bij een bedrijf in midden Nederland
wat mij € 125,– kostte. Bij aflevering bleek dat deze branche kennelijk onderlinge
afspraken heeft om bedrijven uit de buurt hiervoor in te schakelen, ik kreeg
dus een container van een andere firma dan waar ik hem besteld had. Toen bij
het vullen van de container bleek dat het geen 6 m3 maar misschien wel 10 of 12
was, een slechte inschatting mijnerzijds dus, bedacht ik dat voor nog zo’n
container het misschien wel handig was om door hetzelfde bedrijf wat de
container weer zou ophalen gelijk een nieuwe neer te laten zetten. Dus gebeld
en toch maar even naar de prijs gevraagd, wat bleek ?, rechtstreeks via hen
huren was € 45,– duurder, € 170,– dus. Dit is een prijsconstructie welke ik
niet begrijp, of eigenlijk wel, hieruit blijkt dat onderlinge afspraken ervoor
zorgen dat binnen de branche kennelijk forse winsten gehaald kunnen worden,
misschien moet de NMA hier ook maar eens naar kijken. Een ander bijkomend
aspect was, toen ik bij de gemeente een vergunning aanvroeg voor het plaatsen
van een container, bleek dat door allerlei voor mij onbegrijpelijke regeltjes
dit zo’n 8 weken vooraf dient te geschieden, dankzij de coulance van de
betreffende ambtenaar mocht hij toch geplaatst worden. Maar wel € 74,– betalen
voor zo’n vergunning. Door dit alles ben ik er achter gekomen dat het
kwijtraken van je afval heel wat voeten in de aarde heeft en aan veel
onoverzichtelijke regeltjes en prijzen gebonden is. Van mij mogen branche
afspraken en overheidsregelgeving ook bij het afval.

A.L. Duscees