Het verbale geweld van
Wilders tegen onze Nederlandse gedoogcultuur, klinkt me nog volop in de oren,
nu hijzelf ook aan het gedogen slaat. Niet erg consequent als je dit woord
jarenlang in de ban hebt gedaan. Het afstand nemen van o.a. dit gedoogbeleid
heeft hem vele stemmen opgeleverd, men was het beleid van pappen en nathouden
meer dan zat, de roep van Wilders hier een eind aan te zullen maken sprak velen
aan. Hoe zullen deze mensen nu tegen hem aankijken, nu hijzelf de regeringspartijen
VVD en CDA gaat gedogen ?

Hij gaat nu gedogen dat er
nog steeds mensen van buiten de EU mogen binnenkomen, dat er nog steeds geld
naar ontwikkelingslanden gaat, dat er geen hoofddoekjes belasting komt, dat
deze regering de Islam als een godsdienst ziet, met alle godsdienst vrijheden
vandien. Zou hij mensen met dubbele paspoorten, waar hij nu weer opnieuw tegen
te keer gaat, straks ook gaan gedogen ? Zo kan ik nog wel even doorgaan. Dat er
in dit regeerakkoord minder vergaande maatregelen staan dan wanneer linkse
partijen de macht zouden hebben is waar, maar dat ligt in de eerste plaats aan
de regeringspartijen VVD en CDA en niet aan Wilders. Zij hebben van hun
partijprogramma niet veel afgedaan, dat er wat nuance verschillen zijn hoort nu
eenmaal bij coalities.

Wat zou de reden van Wilders
kunnen zijn om dit alles te gedogen ?
Oké, hij heeft op een aantal punten het PVV standpunt voor een deel
binnengehaald zoals o.a. in de zorg, veiligheid en een kleine versoepeling bij
het invoeren van de AOW leeftijd. Echter zijn core business, zijn oorlog tegen
de Islam vinden we niet terug, sterker nog hij gaat gedogen. Hoezo principes ?

Voor mij is duidelijk dat het
aloude liedje “macht gaat boven principes” ook voor Wilders geldt. Of gaat hij
dit niet volhouden en toch de stekker eruit trekken om er op te gokken dat bij
nieuwe verkiezingen hij er nog sterker uitkomt en zodoende nog meer macht
krijgt. God of Allah verhoede het, maar liever nog het verstand van de
Nederlandse bevolking want die alleen kunnen er werkelijk wat tegen doen.

A.L. Duscees