Andere woorden voor deze kop
zijn, gevoel tegenover verstand. Er bestaat een boek, mannen komen van mars en
vrouwen komen van venus, hierin wordt uit de doeken gedaan dat mannen en
vrouwen vanuit 2 verschillende werelden leven en wel de wereld van gevoel en
emotie bij vrouwen en de wereld van het rationele verstand bij de mannen.
Iedereen zal wel de ervaring hebben waar dit verschil toe kan leiden. Ook
ikzelf ben daar in het verleden meerdere malen mee geconfronteerd geweest.
Inmiddels hebben mijn vrouw en ik daar onze gezamenlijke weg in gevonden, dat
mag ook wel na bijna 40 jaar huwelijk. Hoe interessant is het dan om te zien,
hoe één van mijn zonen onlangs in hetzelfde conflict met zijn moeder terecht
kwam, het was of ik mezelf zag zo’n 30 jaar geleden. Wij prijzen ons gelukkig
dat hierover bij ons altijd gepraat wordt, er wordt niets weggestopt wat het
conflict betreft, maar wel is het soms moeilijk om van de ander te respecteren
hoe die jou ziet en je in de spiegel laat kijken. Voor mannen is het een stuk
moeilijker daarbij hun gevoel naar boven te halen, omdat wij altijd met
rationele verklaringen komen, waarbij bij de vrouw dan de indruk ontstaat, hij
loopt er voor weg of alles heeft de schuld behalve hijzelf. Vrouwen daarentegen
kunnen hun gevoel niet uitschakelen om daarbij van rationele verklaringen uit
te gaan, althans nooit op de momenten van het conflict zelf, waarbij bij mannen
weer de indruk ontstaat, waar maakt ze zich nou zo druk over, er zijn toch veel
belangrijker dingen.

Was het vroeger zo, dat in
onze maatschappij de ratio (mannen) de baas waren en vrouwen hun gevoelens
moesten inhouden of wegstoppen, wat en dat weet ik bijna zeker, veel stille
tranen gekost zal hebben. Nu echter na de grote emancipatiegolf is dat niet meer
zo, vrouwen hoeven niets meer weg te stoppen maar kunnen gelukkig gelijkwaardig
met de mannen het gesprek aan gaan. Het is voor mij dan ook niet vreemd dat er
door deze gelijkwaardige situatie veel huwelijken of relaties zijn komen te
stranden, omdat velen door o.a. hun eigen opvoeding daar niet aan toe waren. De
combinatie van beide werelden emotie en ratio vind je maar zelden in één mens,
daarom is het belangrijk dat beiden binnen de relatie een even grote plaats
krijgen, dat betekent uiteraard voor allebei altijd een stukje inleveren en
toch achter de niet zo gevoelde of niet zo begrepen ideeën van de partner gaan
staan.

Mijn credo is: door de ratio
kan je iets bereiken, alleen door te voelen kan je gelukkig zijn. Dus geen
emotie versus ratio, maar emotie en ratio.

A.L. Duscees