De wat ouderen onder ons
zullen nog weten dat het CDA is ontstaan uit 3 partijen welke met elkaar
gefuseerd zijn tot het CDA, te weten KVP, ARP en CHU. Deze 3 christelijke
partijen 1 katholiek en de 2 anderen protestant wisten na veel moeite
overeenstemming te bereiken om in deze nieuwe partij op te gaan. De
besprekingen hierover begonnen in 1967, met name Piet Steenkamp heeft hier
leiding aan gegeven, maar pas in oktober 1980 werd de partij officieel, zij het
dat men vanaf 1977 wel als CDA in de Tweede Kamer aanwezig was. De partij geldt
officieel als centrum rechts binnen het politieke spectrum. Daar zit hem nou
net de kneep want een van de punten die ervoor zorgden dat de besprekingen zo
moeizaam verliepen, was met name het bezwaar van de ARP die zich toch meer
verbonden voelden met de wat socialere standpunten van links. De KVP en ook CHU
daarentegen gaven hun eigen wat rechtsere signatuur aan de partij. Deze 3
bloedgroepen, eigenlijk maar twee, zijn nog altijd binnen de partij te vinden,
soms lijken ze weg te zijn, maar dan komen ze plotseling weer duidelijk naar
voren. Ook nu, na ruim 30 jaar is dit weer te zien tijdens de informatie
gesprekken voor een nieuw te vormen kabinet. De tegenstanders binnen het CDA
van besprekingen met de PVV, zijn met wat uitzonderingen meestal die mensen
welke hun politieke roots binnen de ARP hebben, of ze nu zelf nog tot die
partij behoord hebben of hun ouders. Ook in het verleden kwamen dit soort
verschillen vaak naar boven, zeker op de congressen. De gevolgen van deze
verschillende bloedgroepen zijn in dit geval de oorzaak dat Wilders kon zeggen,
ik heb in die partij geen vertrouwen meer, waardoor de kans groot is dat een en
ander uit gaat draaien op nog meer kiezers voor de partij van Wilders. Kent
de partij zichzelf zo slecht of betreft het ook hier weer een pure machtstrijd
tussen beide bloedgroepen ? Ik vraag me
dan af heeft die fusie niet al meer kapot gemaakt dan goed gedaan. Het zou me
niets verbazen als de vroegere ARP stroming eerdaags weer zelfstandig verder
gaat als nieuwe partij. Gevolg, nog meer verdeeldheid binnen het politieke
spectrum. Nee, het zou beter zijn dat binnen het CDA maar eens spijkers met
koppen geslagen worden en eens en voor
altijd één duidelijke richting gekozen wordt en dan niet in het midden, want
dan kan je nog altijd links en rechtsom, maar als (christelijke) partij een
sociaal gezicht laat zien.

A.L. Duscees