Hierover is al veel gesproken en geschreven en een ieder zal
daar zijn of haar mening over hebben, maar ik wil het er niet over hebben of we
van de apen afkomstig zijn. Wat ik me afvraag is of de mens zelf, als wezen met
instinctieve emoties en gevoelens, verlangens, moraal en ethiek, is geëvolueerd
sinds bv. het stenen tijdperk. Qua kennis kun je hier zeker ja op zeggen, sinds
de mens gereedschappen is gaan gebruiken heeft dit zich zeker geëvolueerd,
alhoewel we nog steeds niet weten hoe de mens in de oudheid bouwwerken bv. tot
in de perfectie heeft weten te produceren. Maar kijken we naar de huidige
techniek, waarmee we steeds sneller zijn gaan reizen, zelfs naar de maan zijn
geweest, of naar de huidige communicatie middelen waarmee we op hetzelfde moment
beeld en geluid kunnen ontvangen van waar ook ter wereld en dan nog maar niet
te spreken over de medisch technische evolutie.

Kortom de menselijke kennis is geëvolueerd. Communicatie
tussen mensen is hierbij een basis onderdeel, vanuit communicatie is ook democratie
ontstaan, reeds de oude grieken waren hiermee bekend en vanuit die democratie
ontstond weer het begrip emancipatie, was het vanuit de oudheid altijd zo dat
mannen de dienst uitmaakten, nu beginnen er heel langzaam wereldwijd gezien,
openingen te komen voor vrouwen, heel schuchter begonnen in de democratische
landen. M.a.w. ook in de menselijke omgang met elkaar zou je een bepaalde
evolutionering kunnen ontdekken. Maar is dit, wat we ook wel beschaving noemen,
de werkelijke mens ? Beschavingen zijn en kunnen ten onder gaan maar de mens
blijft of bleef bestaan. Beschaving is een buitenste laag, het woord komt uit
de houtbewerking, het ruwe hout kun je mooi glad schaven, maar het blijft hout.
M.a.w. wie zijn wij als mens in ons werkelijke wezen ? zien we daarin evolutie
? Ik waag het te betwijfelen, in de tijd van het Romeinse Rijk werd al de
uitspraak gedaan: “geef het volk brood en spelen” waarbij de spelen zijn
voorgekomen uit de stammenstrijden uit de oudheid, hiermee werd al aangegeven
dat de mens wil overleven door voldoende voedsel te hebben en zich te kunnen
vereenzelvigen en te strijden voor een groep waartoe ze behoren of willen
behoren. Dit is de dag van vandaag niet anders zij het dat de details misschien
wat verschillen. De huidige oorlogen
tussen landen en ideologieën zijn niet anders dan de stammenstrijd van
vroeger evenals onze nationale voetbalteams die tegen elkaar strijden en waar
wij warm voor lopen, (zie oranje gekte). Ook racisme, je eigen ras of volk of
godsdienst beter vinden dan een andere, bestaat nog steeds volop. Hierbij denk
ik oa. aan een uitspraak van Wilders die een paspoort voor etnische identiteit
wil. Moet men straks weer met sterren op gaan lopen ?

Menselijke evolutie ? Nee dus.

A.L. Duscees