Bij het opruimen van mijn
bureau voor ik op vakantie ga, kwam ik een artikel tegen wat ik ooit uitgeknipt
had uit de krant, met de bedoeling er eens iets over te schrijven. Het betreft
een artikel over Bijbelteksten op wapens. Toen ik het weer eens las, begon ik
opnieuw van binnen te koken, zeker als het gaat over de fundamentalistische
christenen in Amerika. Het betreft wapens van het Amerikaanse leger van
wapenfabrikant Trijicon, een wapenfabriek opgezet door de (christen) Glyn
Bindon, hierop staan teksten vermeld uit de Bijbel. Op de website van Trijicon
wordt opgeroepen “bijbelse normen” aan te houden die Amerika “groots” maken.
Volgens hetzelfde artikel wordt door een anonieme militair melding gemaakt van
het feit dat velen binnen het leger zich schamen, maar niet voor hun mening uit
durven te komen tegenover “christelijke beulen in uniform die hoger in rang
zijn”. Dit tekent de macht van de Amerikaanse wapenclan en de groepering waar
zij uit voort komen, nl. de al eerder genoemde fundamentalistische christenen.
Deze groepering misbruikt de naam christen omdat ze leven en denken volgens het
oud testamentische principe en volledig aan het nieuwe testament waar de naam
christen uit voort komt voorbijgaan. Immers de boodschap vanuit de leer van
Christus is er een van vredestichten en je vijanden lief hebben, ook de tekst
waarin gesproken wordt over het omsmeden van zwaarden naar ploegscharen laten
ze volledig links liggen. Nee, de macht van het wapen wordt door hen
geadoreerd, precies het tegenovergestelde van wat Christus met zijn leer
bedoelde. Ik kwam bij het zoeken op internet naar deze groepering een wel zeer
fascistische en nationalistische uitspraak tegen nl. deze “wij zijn het
volk van God en God heeft Amerika uitgekozen om
Zijn heerschappij over de wereld uit te oefenen”. President Bush werd in die
uitspraak aanbeden als de uitverkoren leider van God en de oorlog werd
verklaard aan iedereen, maar met name aan de democraten, die niet achter hun
ultra orthodoxe en nationalistische standpunten aanlopen.

Laat de echte Christen in
Amerika opstaan en deze groeperingen die allemaal uit het uiterst rechtse deel
van de republikeinse partij voortkomen bestrijden met de wapens van de
vredestichter.

Als dit allemaal weer goed
tot me doordringt begrijp ik eens te meer waarom ik dit allemaal achter me
gelaten heb en geloof zie als een middel om macht over anderen uit te oefenen.
Zouden er nog echte volgelingen van Christus bestaan of zijn die allemaal
uitgestorven na de dood van zijn 12 leerlingen en is sindsdien de naam van
christen misbruikt ten behoeve van de macht ? Dat geloof ik namelijk.

A.L. Duscees

P.S. Ik ga op
vakantie, dus de komende 4 weken geen column mijnerzijds, ik wens de lezers van
de internetkrant zelf ook een goede vakantie toe.