Zoals vorige week beloofd, hier de eerder elders geplaatste column.

Het zal eenieder wel bekend zijn, dat de interpretatie van 1
boek (de bijbel) en de uitleg van theologen, gezorgd heeft voor de vele kerken
en stromingen, welke allemaal zeggen de juiste opvattingen te hebben. Vaak
hebben daar ook politieke factoren een rol bij gespeeld. Je kunt je ook niet
onttrekken aan de indruk dat persoonlijke motieven van mensen, daar een grote
rol in hebben gespeeld.

Een wel heel apart voorbeeld hiervan, ontdekte ik, toen ik
in het programma familiediner, een echtpaar zag wat pretendeerde christen te
zijn en die tot mijn verbazing op een naturistencamping verbleven. Dat is nou
niet direct wat ik bij een christen zou verwachten.

Laat ik vooraf duidelijk zijn, dat ik helemaal niets tegen
naturisten (of christenen) heb. Echter gezien mijn christelijke
achtergrondkennis, verwacht ik dit niet van christenen, hooguit dat ze het in
het geniep zouden doen. Ik wilde er weleens achter komen of dit een zeldzaam
gegeven was, of, dit meer voorkwam en heb dus gewoon heel simpel gegoogled op
“christen naturisten”. Tot mijn niet geringe verbazing kwam ik hier veel over
tegen, ja zelfs een theologische uitleg.

Dan kom ik dus weer op mijn stelling dat menselijke motieven
de basis zijn van theologische uitleggingen. De vraag over de kip en het ei,
gaat hierbij mijn inziens niet op, want ik kan me niet voorstellen dat men op
grond van bestudering van de oorspronkelijke manuscripten tot deze theologie is
gekomen, maar het verlangen, naturisme te willen goedkeuren. Men is gaan kijken
hoe dit aan de hand van de bijbel kon worden uitgelegd. Nogmaals, volop
sympathie voor mensen die bloot lopen fijn vinden, maar het gaat mij om de
motieven waarop nu en in het verleden, de bijbel wordt uitgelegd. Bij Wikipedia
vond ik hun uitleg welke ik in het kort zal verwoorden.

God zei tegen Adam (met Eva): “Wie heeft
je verteld dat je naakt bent?” (Genesis 3:11a)

De uitleg is, God heeft de mens naakt geschapen en zag dat
het goed was. Het was de duivel die ze na de zondeval op hun naaktheid wees om
daardoor hen bewust te maken van lustgevoelens. Die “zondige lustgevoelens”
hoeven door het offer van Christus geen rol meer te spelen, evenals dat b.v.
het geval is bij andere “zondige gevoelens” als o.a. haat of jaloezie. Door de
kracht van God (de H. Geest) vermijd je dat en hoef je ook niet meer aan de
bescherming tegen lustgevoelens, het dragen van kleding, vast te houden en kan
je terug gaan naar de oorsprong van de oorspronkelijke schepping, de naakte
mens. Ik ontdekte zelfs dat men een naakte kerkdienst had gehouden. Ik moet
zeggen, ze zijn dan wel consequent.

Ieder weldenkend mens zal toch beseffen, of je je nu kan
vinden in deze uitleg of niet, dat het komen tot die uitleg, ligt in het feit
dat mensen (in dit geval christenen), graag bloot willen lopen. Misschien is
dit wel een erg extreem voorbeeld, maar zou dit dan anders zijn bij allerlei
andere Bijbelse verklaringen, of stellingen die puur over de leer gaan, en die
in de loop der eeuwen voor vele stromingen hebben gezorgd, bv.
meningsverschillen tussen theologen, welke allen hun eigen gelijk zoeken, ja
zelfs het vaststellen indertijd, wat in de bijbel moest worden opgenomen, begon
al met menselijke en politieke motieven.

Dat komt door de werking van de H.Geest, welke ons stapje
voor stapje meer inzicht geeft, zoals altijd gezegd wordt. Ammehoela, ik geloof
er niets van.

A.L. Duscees