Onlangs werd ik geconfronteerd met een gegeven over mezelf,
waar ik over moest nadenken of ik dat nu wel apprecieerde of niet. Wat wil het
geval, toen ik een paar maanden geleden voor het schrijven van een andere column
(voor de geïnteresseerde zal ik die volgende week plaatsen), over een fenomeen
wat ik niet kende, onderzoek ging doen op het internet, heb ik me, om met
mensen waar het om ging in contact te komen, een maand lang ingeschreven, op
een contactsite van hen. Dit betrof een site waar ik me normaliter niet mee in
zou laten, ik was namelijk op zoek naar de motivatie van mensen, die vanuit hun
christelijk geloof, naturist waren. Dit was voor mij iets wat ik niet kon
plaatsen. Ik heb overigens niets tegen mensen die naturist of nudist zijn, zelf
kan ik me als verwoed zonaanbidder dat ook nog wel voorstellen, echter de
motivatie om vanuit hun christen zijn, naturisme te bedrijven was totaal nieuw
voor mij. Maar waarom nu de kop boven deze column ? Toen ik, uit
nieuwsgierigheid wilde zien wat er over mezelf op internet te vinden was en mezelf
googlede, werd ik o.a. geconfronteerd met mijn naam verbonden aan die
contactsite, ik besefte toen dat mensen hierdoor een bepaald beeld van mij
zouden kunnen krijgen en vroeg me toen af, is internet nou een vloek of een
zegen. Je zou het kunnen vergelijken met het bekende beeld van het mes in de
handen van een chirurg of in de handen van een moordenaar. Natuurlijk zie ik
internet als een zegen en maak daar ook veelvuldig gebruik van, maar eens te
meer werd ik geconfronteerd met het feit dat het ook een vloek kan zijn. Onze privacy
komt toch wel heel erg op straat te liggen, waar we ons niet altijd van bewust
zijn. Hetzelfde geldt voor de zgn. socialising sites zoals hyves, ook daarvan
vond ik een vermelding bij google en als je die dan opent zie je heel veel over
jezelf terug waarvan je dacht dat alleen je vrienden dit konden zien, mis dus,
ook hier ligt een heleboel van je voor het oprapen. Misschien ben ik tot nu toe
te naïef geweest, maar ik ben daarin zeker niet alleen, gezien allerlei
informatie waar ik via internet achter kan komen, ook persoonlijke dingen van
mensen. Wees en blijf bewust van het feit dat het je begeven op internet zowel
vloek EN zegen kan zijn.

A.L. Duscees