Dagelijks worden we op TV, radio of kranten, geconfronteerd met peilingen t.a.v. de komende verkiezingen. Dagelijks ook zien we verschuivingen, om nog maar niet te spreken over de verschillen bij de verschillende bureaus. Ik kan me als leek niet aan de indruk onttrekken, dat afhankelijk van de opdrachtgever voor zo’n peiling, het resultaat ook verschillend is. Ook vraag ik me af, wie zijn die mensen die gepeild worden ? Zelf ben ik, of iemand van mijn kennissen, nog nooit gevraagd en over hoeveel mensen gaat het ? Veelal gebeuren deze peilingen via internet, welke mensen reageren via internet hierop en al die mensen die geen internet hebben of er zeer weinig mee doen. Statistici zullen er wel heel veel van weten, die hebben er tenslotte voor doorgeleerd, maar ik als leek heb daar toch wel een aantal vragen bij. Het begint natuurlijk bij de vraagstelling, die kan suggestief zijn of voor tweeërlei uitleg vatbaar, dat is m.i. ook de bron voor de uitkomst die je wil bereiken en als je mensen maar vaak genoeg confronteert met winst of verlies, heeft dat zeker invloed op het stemgedrag.
Een simpel voorbeeld over de vraagstelling, je wilt weten hoe iemand zou stemmen als er vandaag verkiezingen worden gehouden, je hebt als partij net een duidelijk standpunt ingenomen over de zaak Peter R. de Vries en zijn uitzendingen over Koos H. Je weet bij voorbaat dat een groot deel van de bevolking de privacy van die misdadiger niet belangrijk vind, dus vraag je de mening over jou standpunt als partij over die kwestie. Gegarandeerd dat je voor die vraag er als partij goed uitkomt en zo kan je allerlei vragen bedenken waarop mensen altijd wel met ja moeten antwoorden. De vraag is wat heeft deze kwestie op 9 juni nog voor impact, m.a.w. wat is het nut om nu vragen te stellen wat je op dit moment zou stemmen, dat is toch alleen maar bedoeld om zoals ik hiervoor al opmerkte mensen voortdurend de indruk te geven dat je partij op winst staat en ze daarmee misschien onbewust te beïnvloeden. Immers met losers wil je niet geassocieerd worden.
Kortom voor mij mag het vraagteken in de kop van deze column gewoon weg.
A.L. Duscees