Het vorige jaar is er
binnen zowel de RK kerk als bij de EO volgelingen heel wat beroering ontstaan
bij bepaalde uitspraken, om een andere koers in te slaan. Was dit een poging om
Obama te kopieëren met zijn uitspraak. Ik volg dit altijd graag, omdat ik
telkens weer benieuwd ben, hoe mensen, waaronder ook theologen, aankijken tegen
zo´n ruk naar rechts vanuit Rome, en zeker nu met het misbruik binnen de kerk
wat nu zo in het nieuws is, maar daar heb ik al genoeg over geschreven, of juist
het omgekeerde bij de orthodox christelijke kerken, als het gaat om de
schepping. Maar bovenal of men in staat is, het kernprobleem van de kerken als
instituties te doorzien. Ik moet constateren dat weinigen zich echt los kunnen
maken van, wat in de loop der eeuwen, door het instituut kerk, zich in de
mensen, als beeld, heeft vastgezet. Als ik kijk naar alle pracht en praal in
zowel gewaden (´t lijkt wel carnaval), als gebouwen en kunstvoorwerpen, bij
alle grote kerken, van zowel de Russische, Grieks orthodoxe en Rooms Katholieke,
tot de protestantse, baptistische en evangelische stromingen. Zij het, dat bij
die laatsten het hoofdzakelijk te vinden is in hun gebouwen, moet ik
vaststellen, dat zij allemaal op hun eigen manier veraf zijn van wat m.i. het
doel van kerken, beter nog gemeenschappen zou dienen te zijn. Al die dure
gebouwen en alles wat daarbij nog meer komt kijken, kan er alleen maar zijn
doordat er veel geld aan gespendeerd wordt, en waar komt dit geld vandaan ?
Juist van de volgelingen. Maar wat was nu van oorsprong de bedoeling van het
(geld) offeren ? In het oude en nieuwe testament wordt gesproken over de
tienden, d.w.z. een tiende deel van het geld of de goederen welke je verdiende,
(op)offeren en besteden aan de armen en de zieken. Een deel van dat geld en die
goederen werd in het oude testament door de joden ook gebruikt om de
tempeldienst te kunnen onderhouden, de goederen zoals dieren welke geofferd
werden, gebruikte men ook om de priesters van te laten eten. Later in het
nieuwe testament bij de eerste christenen zien we dat het bijna geheel aan de
armen werd besteed, dure gebouwen hadden ze niet, ze huurden hooguit af en toe
een zaaltje om hun bijeenkomsten te houden, maar veelal ook kwamen ze bijeen
ten huize van een van de volgelingen. Het apostelambt en de andere ambten
werden bekleed door mensen die in hun eigen levensonderhoud voorzagen door
gewoon hun beroep uit te oefenen. Kijken we dan naar de praktijk van vandaag,
kun je stellen dat in het algemeen genomen heel veel geld gebruikt wordt om
priesters, dominees en heel veel andere kerkelijke medewerkers een salaris te
betalen en nog veel meer om dure en prachtige gebouwen te onderhouden of te
laten bouwen, allemaal om…, ja waarom eigenlijk ? status? uitstraling van
macht? misschien wel grootheidswaan? Waartoe dient het om alsmaar groter en rijker
en machtiger te willen worden ? Macht corrumpeert. Waarom niet terug naar de
oorsprong en het doel, naar kleine gemeenschappen, welke het naar het aantal
actieve leden nu toch al zijn, zonder veel kosten en die hun “tienden” ook
daadwerkelijk offeren ten behoeve van de medemens, i.p.v. te besteden aan de
egotripperij van de macht. Dan zou ik nog wat sympathie kunnen opbrengen voor
de kerken. De huidige kerken hebben vele en grote strijkstokken ten behoeve van
hun status en macht. Wie durft daarbinnen echt te roepen “change, yes we can ?”

A.L. Duscees