Ik weet niet wanneer en
wie er voor het eerst gekomen is met de aanduiding allochtoon en autochtoon,
maar wel dat dit voornamelijk gebruikt wordt als het gaat om Nederlandse
moslims, en dan liefst als ze negatief in het nieuws komen. De juiste betekenis
van deze woorden zijn: “zij die van elders afkomstig zijn” en “zij die van hier
afkomstig zijn”. Dus geldt het voor veel meer mensen dan we ons eigenlijk
bewust zijn. Toen indertijd na 1948 vele Indonesiërs naar Nederland kwamen
bestond dit woord nog niet, ook voor onze Surinaamse en Antilliaanse
medeburgers werd dit woord nooit gebruikt, ook de eerste Zuid-Europese
gastarbeiders werden niet zo genoemd. Het lijkt mij dat dit woord hoofdzakelijk
wordt gebezigd, wanneer de negatieve kanten van mensen, die als 1e,
2e of 3e generatie Nederlanders welke uit het buitenland
afkomstig zijn en tevens moslim, zo genoemd worden. Het wordt ook veel gebruikt
door populisten die met zgn. “one liners” de mensen welke dan onder deze
categorie vallen willen afschilderen, als zijnde de oorzaak van allerlei
misstanden in onze maatschappij. Eigenlijk precies hetzelfde als in de jaren 30
van de vorige eeuw in nazi-Duitsland gebeurde met de joden.

Natuurlijk zijn er
misstanden, ook met mensen van buitenlandse afkomst, maar hadden we dat zelf vroeger
ook niet ? B.v dorpen met een bijnaam, zoals “de messentrekkers”, enz. Ook in de
tijd dat de grenzen nog gesloten waren en er bepaalde dorpen waren langs onze
grensstreek die bekend stonden als criminele smokkelaars dorpen. Je was al
getekend als je uit zo´n dorp kwam, ook al had je nergens iets mee te maken.
Hoe lang heeft het dorp St. Willebrord b.v. niet de naam gehad van een dorp vol
criminelen ? Of hoe heeft het dorp Staphorst met z´n ultra orthodoxe
gemeenschap en z´n volksgerichten, niet een negatieve klank gehad ? Laten we
het nu eens omdraaien en de positieve kanten van de inbreng van uit het
buitenland afkomstige Nederlanders, binnen onze cultuur en onze uitstraling als
land, naar voren halen. Dit is al eeuwen geleden begonnen met een joodse
gemeenschap in Nederland die zowel in de wetenschap, handel, kunst en politiek
een grote positieve invloed hadden, er zijn vele namen te noemen welke we op
school geleerd hebben, als zijnde grote namen uit onze geschiedenis. Maar ook
nu zijn er vele namen te noemen van mensen die grote invloed hebben op onze Nederlandse
cultuur en een positieve uitstraling geven aan ons land, zo als daar zijn
zangers, acteurs en actrices, schrijvers, wetenschappers enz. Of wat minder
spectaculair een paar conferenciers, welke het in ons land gemaakt hebben en
redelijk populair zijn, zoals Najib Amhali en Jürgen Raayman. Ook in de
politiek zijn er velen die in onze maatschappij hun positieve sporen zullen
achterlaten, op zowel landelijk als plaatselijk niveau. En wat te denken van
ons beroemdste allochtonen geslacht ?

Ons koningshuis, al
eeuwenlang allochtonen volgens de regel die daar voor geldt, ook onze
kroonprins, die naast zijn vrouw, zelf ook allochtoon is, hij heeft immers een
vader die uit Duitsland afkomstig is.

Wordt het niet de hoogste
tijd, dat we dit stigmatiserende begrip zo snel mogelijk uitbannen ? Want
hoeveel generaties moeten er over heen gaan om niet meer zo genoemd te worden ?
Tegenwoordig moeten we zeggen nieuwe Nederlanders, maar dat geldt ook voor
nieuwgeboren baby’s. Mijn voorstel is, gewoon te spreken over “Nederlanders,
eventueel met als toevoeging, met buitenlandse roots”. Zij maken ons ook rijker
en mede tot wat we als land zijn. A.L.Duscees