Het zal een ieder duidelijk zijn, dat bij bovenstaande titel,
het één het ander niet is. Iemand met veel kennis hoeft nog niet wijs te zijn
en een wijs mens hoeft niet noodzakelijkerwijs veel kennis te hebben.

Kennis is goed en nodig, om je beroep of interesses
zodanig uit te oefenen, dat je daar zo hoog en ver mogelijk mee komt en daaruit
voldoening kunt putten. Het helpt ook om iets voor anderen te kunnen betekenen
of vernieuwingen en/of verbeteringen op allerlei gebied te kunnen bewerkstelligen.
Kennis heeft alles met de ratio te maken.

Wijsheid heeft grotendeels te maken met ervaring en
daardoor levensinzicht, tenminste als men heeft willen leren van de gemaakte
fouten in het verleden. Wijsheid zal men daardoor meer vinden bij de wat oudere
mens.

Waarom ik hierover schrijf, heeft alles te maken met mijn
gevoel dat wijsheid in de maatschappij een ondergeschoven kindje is geworden.
Op velerlei gebied zie ik dat de inzichten van de oudere mens een beetje
meewarig bekeken worden en al snel als ouderwets betiteld worden. Maar mag ik
dan wijzen op het feit dat in de afgelopen decennia, zeg maar vanaf de 60er
jaren van de vorige eeuw, de maatschappij zo snel is veranderd door nieuwe
kennis, waarmee ook inzichten moesten
worden aangepast en zogenaamd moesten meegroeien, men op velerlei gebied is
doorgeschoten en we nu met een maatschappij zitten welke zich aan het
herbezinnen is op datgene wat allemaal is losgelaten in de achterliggende
periode. Een daarvan is m.i. het gewicht dat dient te worden toegekend aan de
wijsheid van de ervaren mens, dat heeft niets te maken met ouderwets zijn en
willen vasthouden aan het verleden, maar is een noodzaak om tot weloverwogen en
wijze beslissingen te komen. Ik hoop dat de wijze oudere mens weer de status krijgt
die men vroeger daaraan toekende, in plaats van zoals een oude spreuk reeds
vermeld: ”Een dwaas is niet geïnteresseerd in inzicht, hij
wil alleen zijn eigen mening kwijt
.”
Zeker ook in de politiek mag men zich dit aantrekken.

De waan van de dag speelt een grote
rol in de hedendaagse maatschappij, de wijze mens prikt daar doorheen en
overziet dingen beter in het perspectief van de toekomst, omdat hij/zij die
lessen al lang geleerd heeft.

Dus, meer respect voor de wijsheid
van de oudere mens.

A.L.Duscees