Ik kan er niet omheen, even mijn gal te spuwen over een
tweetal items waar ik me nogal druk over maak, zijnde het anti homo beleid in
de RK kerk en het ongebreidelde en ongefundeerde populisme van Wilders.

Het is allang bekend dat de Nederlandse kerkprovincie zich
onderscheid van de rest van de RK kerk door haar “progressieve” opstelling
gedurende de laatste decennia, echter wat ik al eerder in een column aangaf
wordt bij deze paus de klok minimaal een halve eeuw teruggedraaid. Dit blijkt
ook in Nederland zijn weerslag te vinden door het weigeren van de communie aan
homo’s. Het heeft jarenlang wel gekund. Voor mij komt het over alsof de kennis
die we hebben van ons zonnestelsel wordt genegeerd en er weer van uitgegaan
wordt dat de aarde plat is. Immers met onze huidige kennis weet een ieder toch
dat homoseksualiteit geen keuze is, maar een genetisch bepaald zijn, net zoals
het genetisch bepaald is of je man of vrouw of hetero bent. Ik kan me niet aan
de indruk onttrekken dat een en ander niet alleen door de conservatieve leer
van de kerk wordt bepaald, maar zeker ook door het wezen van het ambtslichaam
in de kerk nl. het celibaat. Mannen en vrouwen die kiezen voor een leven zonder
partner, maken die keuze ook vanuit hun eigen zijn, of ze zich daar nu bewust
van zijn of (nog) niet. En vroeg of laat komt de aard er toch uit, of het nu
gaat om de verhouding van de pastoor met zijn pastoorsmeid, of het misbruiken
van kinderen, of relaties binnen de kloosters. Het is een algemeen bekend feit
in de psychologie dat mensen juist het meest afgeven op situaties waar ze zelf
ook mee behept zijn, maar dat vaak geheim houden of het nog niet bewust zijn
van zichzelf. Een ander opmerkelijk aspect is, dat van nonnen vaak gezegd
wordt, zij zijn getrouwd met Jezus, als we dit ook door trekken naar de mannen
die celibatair leven, zou je ook van mannenliefde kunnen spreken.

Nu Wilders nog. Het is voor mij onbegrijpelijk dat mensen
niet doorzien hoe Wilders zaken verdraaid en manipuleert als het gaat om de
moslims. Zijn onlangs nog op de tv gedane uitspraken over de islam zijn nergens
op gebaseerd, immers hij noemde in een adem vrouwenbesnijdenis, eerwraak,
criminaliteit en geweld en moslim terrorisme. Dat is volgens hem de islam en
daarom ook alle moslims. Als je even nadenkt weet je dat bv vrouwenbesnijdenis
niets te maken heeft met de islam, maar een middeleeuwse cultuur is die
hoofdzakelijk uit Somalië stamt, evenals de eerwraak welke haar culturele
achtergrond heeft in Turkije en bij de Koerden. Jeugdcriminaliteit en geweld
komen hoofdzakelijk voor bij Marokkaanse emigranten en het terrorisme van het
conservatieve moslim deel zoals Taliban vindt zijn oorsprong in hoofdzakelijk
de stammenstrijd in de gebieden in het midden oosten. Kent Wilders de meest
ergerlijke culturen en politieke machtstrijd van christenen soms niet, denk
o.a. aan ons eigen slavernij verleden, de apartheid in Zuid Afrika en in wezen
ook in Amerika, of de strijd in Noord Ierland, om nog maar niet te spreken van
de oorlogszucht van het westen, of ons eigen Indië verleden. Ook bovenstaand
deel van deze column kan wel in dit rijtje geplaatst worden. Maar dat wordt
door Wilders allemaal wel genuanceerd, maar voor moslims geldt nuanceren
kennelijk niet. Daar haal je immers geen kiezers mee.

Ook de cultuur waaruit Wilders voortkomt heeft veel boter op
het hoofd.

A.L.Duscees