maar beter nog, stem wijzer !

Een paar woordgrapjes bij de
introductie van de stempas en de plaatselijke stemwijzer, welke op de website
van BN/DeStem te vinden is. Nadat ik de stemwijzer voor Dongen had ingevuld,
kwam ik op deze grapjes. Waarom ? Ik kwam uit op een partij welke me helemaal
niet ligt en die ik zeker nooit zal stemmen. Ik ben opnieuw gaan invullen met
andere antwoorden en ik kwam weer op dezelfde partij uit. Terwijl in beide
uitslagen er slechts 5 van de 6 partijen aangegeven werden. Het zou kunnen
betekenen dat bij de ontbrekende partij geen van de door mij gegeven antwoorden
in hun programma zou voorkomen, dat lijkt me stug, want over het MFC heeft
iedere partij toch wel een mening. M.a.w. er klopt iets niet. Om te proberen
hierin een logica te vinden, heb ik nog een paar maal deze stemwijzer ingevuld
met steeds andere antwoorden. Maar het bleef voor mij ondoorzichtig. Dit kan
voor mij twee dingen betekenen, a. ik weet niets van de programma’s van de
partijen, of b. de partijen zijn niet duidelijk genoeg ten opzichte van elkaar.
Bij a. kan ik me iets voorstellen, want ik heb echt niet alle 6 programma’s
doorgelezen en bij b. begrijp ik ook dat door de vraagstelling van de
stemwijzer en de antwoord mogelijkheden deze misschien te algemeen zijn.
Natuurlijk zegt iedere partij het beste met Dongen voor te hebben en voor de
burgers te staan. De manier waarop deze partijen dat doen kan van elkaar
verschillen, maar deze verschillen kunnen zich met de verschillende vragen weer
opheffen, doordat je voor de ene vraag bij partij a uitkomt en voor de andere
vraag bij partij b.

Daarom heeft men bij de
redactie van de stemwijzer er nog een extra mogelijkheid aan toegevoegd, nl.
aan te geven welke van de vragen je het meest of het minst belangrijk vindt
voor je partijkeuze. Echter ook hier kan het een het ander opheffen en kan je
uitkomen op een partij, zoals ik dat had, die je helemaal niet ligt.

Ik heb zo’n vermoeden dat een
en ander te maken heeft met de standpunten van de landelijke politieke partijen
over te voeren gemeentepolitiek, waardoor de redactionele inhoud van de
vraagstelling grotendeels bepaald wordt. Men gaat dan echter voorbij aan het
feit dat plaatselijke partijen bij gemeenteraad verkiezingen net zo veel of
soms nog meer invloed hebben. Landelijk gezien zouden deze plaatselijke
partijen samen de grootste partij van het land vormen.

Daarom mijn credo: stem
wijzer dan de stemwijzer aangeeft en stem pas daarna met je stempas.

A.L. Duscees