Enige tijd terug werd door een Kamerlid van de CU, het
voorstel gelanceerd, om bij de inburgeringcursus voor nieuwe Nederlanders ook het
Nederlandse volkslied in de lessen te integreren. Inmiddels schijnt ook een
meerderheid van de Tweede Kamer daar voor te zijn. Wat bij mij het eerst opkwam
was, begin dan eerst maar eens dit aan onze eigen autochtone bevolking te
leren, want hoeveel zouden dit kennen ? En dan heb ik het alleen nog maar over
het eerste couplet. Daarna kwam in mij op, hoe moet je dit alleen al taalkundig
aan buitenlanders uit gaan leggen. Zie ook mijn column van vorige week. Onze
taal die voor buitenstaanders al zo moeilijk is, denk hierbij o.a. aan
vervoegingen en aanwijzende voornaamwoorden, zelfstandige naamwoorden en
eigennamen, d of t of dt, enz. enz. De 2e en 3e generatie
buitenlanders heeft hier nog steeds grote moeite mee, gezien de veel
voorkomende fout als het gaat over uitspraken als bv.: dat tafel, het hond en
zoals een vriendje van mijn zoon zei, toen hij hem erop wees, dat hij het licht
op zijn kamer moest uitdoen, “doe die licht dicht”. Maar ook voor onszelf als
geboren Nederlanders, zijn sommige taalregels soms heel ingewikkeld, ik noem U
een paar voorbeelden: Als je ergens van geniet, zeg je later, ik heb genoten,
maar heb je blaadjes aan elkaar geniet, zeg je niet, ik heb ze genoten. Of, ik
vraag en ik vroeg, maar niet ik klaag en ik kloeg. Zo zijn er nog vele
voorbeelden te noemen.

Leg dit allemaal maar eens duidelijk uit aan nieuwkomers en
dan zouden we ze ook nog willen opzadelen met het oud Nederlands van ons
volkslied, zoals daar zijn den vaderland i.p.v. het vaderland. Den
doet
i.p.v. de dood, onverveerd i.pl.v. onvervaard of
onverschrokken, en ook nog een onbekend land als Hispanje.

Vervolgens moet je ook nog gaan uitleggen, dat ons volkslied
(lied van het volk van Nederland), gaat over een onverschrokken prins van
Oranje, welke Duits bloed heeft en tegen de koning van Spanje opziet en hem eert,
maar ook een duidelijke religieuze boodschap uitdraagt, in verdere coupletten.

Natuurlijk is een beetje historisch besef over ons land niet
verkeerd en dat mag best uitgelegd worden aan de nieuw binnengekomen
Nederlanders, maar dan wel in het besef dat we nu leven en niet meer in de 16e
eeuw. De bedoelingen van voornoemd Kamerlid lijken mij meer een hang naar
nationalisme en godsdienst welke uit ons volkslied spreken, zoals ook het
gebruik van het Amerikaanse volkslied in de Verenigde Staten zeer
nationalistische gevoelens oproept, en als dit woord in het geding komt, gaan
er bij mij allerlei alarmbellen rinkelen. We leven in 2010 in een wereld waarin grenzen
steeds meer wegvallen en binnen Europa waar van landsgrenzen al bijna geen
sprake meer is, waarom dan het promoten van nationalisme en een bepaalde
godsdienst ?

Met een vette knipoog en een idealistische gedachte, hier
een alternatieve tekst, op dezelfde melodie.

Als Nederla-a-andse
burgers

zijn wij van ge-emengd
bloed,

het land waari-in wij-ij
wonen

behandelt bu-urgers
goed.

Eu-europa zijn, we
deel van

maar wereldburgers ook,

aan liefde vo-oor de
ander

he-erkent men ons alsook.

Tot slot nog iets over de actualiteit van onze plaatselijke
politieke soap betreffende het MFC. Wanneer ik las over de draaikonterigheid
van het CDA, zou de D in hun naam daar voor kunnen staan en de C, corrupt
misschien ? De naam van de andere partij welke aan de macht is, de VPD, zou je,
als ik daar alles over lees kunnen vertalen met: vooringenomen positie
doordrukken. In dit geval lijkt de afkorting mfc meer op macht faciliteert
corruptie. Of ga ik nu een stap te ver ? Een column mag toch prikken ?

A.L.Duscees