In zijn nieuwjaarstoespraak van 2010, deed paus Benedictus
XVI, opnieuw een aanval op de legalisering van het homohuwelijk, met als
achtergrond, een indirecte verwijzing naar de instemming voor deze legalisering
van de parlementen van Argentinië en Portugal. Twee uitgesproken katholieke
landen. Volgens de paus is deze legalisering een aanval op de schepping. Als je
hem hierin zou volgen, betekent het in feite dat de schepping een aanval op
zichzelf zou doen, immers ook homoseksualiteit is in de schepping inbegrepen,
het komt voor in de dierenwereld en ook bij mensen is dit al van oudsher
bekent, het wordt in de eerste Bijbelboeken al veroordeeld. Of het nu een
genetische fout is of niet, feit is dat dit soort foutjes in de schepping kennelijk
ingebouwd zijn. Maar dit zegt hij niet, hij gaat natuurlijk uit van het
Bijbelse verhaal over de zondeval van de mens, waaruit alle, ook natuurlijke
fouten, hun oorsprong zouden hebben. Rampen, zowel in de natuur, als in het DNA
van mensen, hebben de natuur en de mens gemaakt tot wat het nu is. Je kunt toch
moeilijk volhouden, dat natuur rampen, ontstaan door aardplaat verschuivingen
en vulkanisme, zie nu o.a. Haïti, hun oorsprong vinden in de zgn. zondeval van
de mens. Toch beweert hij dit met zijn uitspraak, vervolgens voegt hij daaraan
toe, dat de keuzes die mensen maken in overeenstemming horen te zijn met het
plan van de schepper, en het homohuwelijk valt hier volgens hem buiten. Hij
beweert hiermee dat hij het plan van de schepper kent, anders kan je de keuzes
die mensen maken niet veroordelen. Vanuit die gedachtegang verbiedt hij ook het
gebruik van condooms. Wat een achterlijk (waar heb ik dit meer gehoord?)
geloof, predikt hij hiermee, maar ook ziet hijzelf niet de inconsequentie van
zijn uitspraken, immers als het waar zou zijn dat homoseksualiteit het gevolg
is van de zondeval van de mens, zijn dat ook alle andere afwijkingen welke in
het menselijk DNA aanwezig zijn en van waaruit mensen geconfronteerd worden met
aangeboren afwijkingen. Mogen die daar ook niet praktiserend mee leven ?
Consequent zou ook zijn om onmiddellijk het celibaat op te geven, want zo heeft
de schepper het toch ook niet bedoeld ? Dit celibaat met al zijn uitvloeiselen
van seksuele perversiteiten, maar ook homoseksuele gevolgen, welke uit de praktijk
naar voren zijn gekomen, is een aanval op de schepping om zijn eigen woorden
maar eens te gebruiken. Dit is de zondeval van de kerk.

Binnenkort is het weer vastentijd in de kerk, een tijd van
bezinning, gebruik die tijd eens om je te bezinnen of het geloof (zeker in die
vorm) wat twee duizend jaar geleden zijn vorm kreeg, nog wel zinvol en waar is
volgens de hedendaagse kennis. Voor mij is het dat al lang niet meer.

A.L. Duscees