De thuiszorg uitgekleed.

Vorig jaar kreeg de reclame van de SP over de thuiszorg, de gouden Loekie uitgereikt. In deze reclame wordt duidelijk gemaakt, hoe het er voor staat bij de thuiszorg. Zoals bekend is er heel slecht aan personeel te komen, enerzijds het gevolg van de privatisering en anderzijds omdat het geen populair beroep is. Wanneer er dan medewerksters zijn die nog hart voor de zorg hebben, worden die door het beleid van de overheid ook nog eens weggejaagd. En dat geldt de dag van vandaag nog precies zo. Toen ik 65 jaar werd, kreeg ik AOW, werkt je vrouw niet en is zij jonger dan 65, krijg je voor haar hetzelfde bedrag erbij als partner toeslag, dit bedraagt € 619,– excl. vakantie toeslag, incl. komt dit op 640,–

Ik wil graag een rekensommetje laten zien waarom het voor mensen te gek is om te blijven werken.

Je werkt b.v. 24 uur in de week en verdient daarmee € 889,– per 4 weken, als alfa hulp. Wanneer je blijft werken, mag je per maand € 200,– verdienen en al wat je meer verdient wordt voor 2/3 in mindering gebracht op de partner toeslag. Welnu simpel, je verdient 889, 200 is vrij, dus 2/3 van 689 = 458 euro moet dan van die 640 toeslag worden afgetrokken, wat betekent dat je daarvan 282 overhoudt. Je hebt dan dus 1177 voor 24 uur werken. Stop je wel met werken dan ontvang je € 640,– je mag dan nog 200 bijverdienen, en komt dan op € 840,– Hiervoor werkt je dan slechts 5,5 uur per week. Je zou toch gek zijn als je dit niet doet. Bovendien geeft dit aanleiding voor velen om dan maar wat extra uren zwart te gaan werken. Je komt dan voor hetzelfde aantal uren van 24 die je nu werkt totaal uit op een bedrag van ruim € 1500,– M.a.w. door deze hele constructie van de overheid stimuleer je de mensen om illegaal arbeid te verrichten, wat dan weliswaar niet meer in de zorg kan, omdat zwart werk daar uiteraard uitgesloten is, maar er zijn voor deze mensen genoeg mogelijkheden om als hulp in de huishouding bij particulieren zwart te werken. Uiteraard geldt hetzelfde voor andere beroepen. Maar met name in de thuiszorg speelt dit een grote rol waardoor er steeds minder 50+ vrouwen voor dit beroep te krijgen zijn. Terwijl de overheid aan de andere kant zegt te willen stimuleren om ouderen langer te laten doorwerken. Hoe kan je zoiets rijmen ? Is het alleen de SP die dit inziet ?