Hieronder stelt hij zich aan U voor.

Beste lezers van de Dongense internetkrant.

Mijn naam is Cees van den Broeke, sinds 1978 inwoner van Dongen, afkomstig uit Axel, Zeeuws Vlaanderen. Sinds juli 2009 gepensioneerd na werkzaam geweest te zijn bij BN/DeStem te Breda, als product coördinator voor specials. Tot nu toe weinig gericht geweest op het sociale leven in Dongen, vanwege mijn werkzaamheden in Breda en veel vrijetijdswerkzaamheden voor een kerkgemeenschap in Tilburg. In Dongen wel een aantal jaren instructeur bij Drumband Beatrix geweest, (begin jaren ’80). In de schooltijd van onze kinderen, samen met mijn vrouw ook actief bij de scholen betrokken geweest, als lid van de oudercommissie en medezeggenschapsraad.Getrouwd, 5 kinderen, waarvan 3 in Dongen geboren, de 2 oudste in Axel, maar uiteraard hier opgegroeid.

Waarom columnist ?

Ik heb altijd veel en graag geschreven en denk door mijn levenservaring goed het zicht te hebben op allerlei maatschappelijke en sociale aspecten. Het blijft uiteraard mijn visie hierop, maar wil dat toch graag delen met anderen. Ik zal dit pogen te doen met een zekere humor en relativering. Politiek ben ik niet gebonden en kijk daar ook van een afstandje naar. Wel kijk ik kritisch naar de gevolgen van macht c.q. personen met macht en status. Begrippen als eerlijkheid en begrip voor anderen staan bij mij voorop. Inbreuk daarop wil ik nog wel eens aan de kaak stellen.Midden in een hectische maatschappij zal ik mensen proberen na te laten denken over bepaalde aspecten daarvan, door er iets over te schrijven. De columns zullen niet perse Dongense zaken behandelen, maar meer op het algemeen zijn gericht, alhoewel ik niet uitsluit dat zo nu en dan wel eens een typisch Dongens aspect de aandacht zal krijgen. Hopelijk kunt U dit in de toekomst waarderen. Ik zal mijn columns gaan ondertekenen met het pseudoniem A.L. Duscees, als je het achter elkaar leest spreekt het voor zich.